Op donderdag 2 juni 2022 is aan samenwerkende partijen in de gemeente Winterswijk het certificaat Veilig Buitengebied uitgereikt. Burgemeester Joris Bengevoord: “Dit certificaat is de erkenning voor onze gezamenlijke aanpak.” De veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied staan landelijk steeds meer onder druk. Ook in de gemeente Winterswijk is dat het geval. Onder begeleiding van Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) is de gemeente van start gegaan met KIEK UUT Veilig Buitengebied. Dit is een publiek-private samenwerking om het buitengebied veilig en leefbaar te maken en te houden. Burgemeester Bengevoord over deze samenwerking: “In de praktijk blijkt het heel waardevol om onderling informatie uit te wisselen en acties af te stemmen”.

Een voorbeeld van zulke acties zijn de regelmatige multidisciplinaire controles. Verschillende partijen controleren dan samen op bijvoorbeeld motorcrossen, mountainbiken waar dat niet mag, opvallende situaties in het buitengebied of grensverkeer. Iedere deelnemer kan voor de controles van tevoren aandachtspunten aangeven.

In de publiek-private samenwerking zijn, naast de gemeente, ook betrokken: Boer en Recreatie, Buurtschappen Samen Vooruit, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Ondernemers Buitengebied Winterswijk, Omgevingsdienst Achterhoek, Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland, Land- en Tuinbouworganisatie, Veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland, Vereniging Verblijfsrecreatie Winterswijk, Waterschap Rijn-IJssel en Wildbeheereenheid.

Aanleiding voor KIEK UUT Veilig Buitengebied is het feit dat het buitengebied aantrekkelijk blijkt voor de georganiseerde misdaad. Boerenbedrijven krijgen daarmee steeds vaker te maken. Het kan dan gaan om diefstal van brandstof en kostbare landbouwmachines of dumping van chemisch afval. Hennepkwekerijen en drugslabs steken steeds vaker de kop op in een afgelegen schuur of stal. Soms worden ondernemers gedwongen daaraan mee te werken.

Voor Veilig Buitengebied is vanuit het gemeentehuis in Winterswijk de online talkshow #KIEKUUT verzorgd: https://bit.ly/33U1DH2.