De meeste Gelderlanders zijn gelukkig, we zijn financieel weer hersteld van de corona periode en mensen voelen zich meer verbonden met hun straat en buurt. Toch zijn er in de afgelopen drie jaar ook minder positieve ontwikkelingen zichtbaar. 

Waar de gemiddelde gelukscore van Gelderlanders in februari 2019 7,4 was, is dat in februari 2022 7,6. Ook geeft meer dan vier op de tien Gelderlanders een gelukscore van minstens 7 op een schaal van 10. Deze aantallen zijn constant gebleven. De groep mensen met zowel fysieke als mentale klachten lijkt toegenomen. Daarnaast geven minder mensen aan altijd volwaardig mee te kunnen doen. In april 2021 zei een derde dit. Nu is dit een kwart.

“Wat ons betreft verdienen deze ontwikkelingen aandacht” aldus gedeputeerde Leefbaarheid en inclusiviteit Peter van ’t Hoog. “Daarom willen we een kennisdelingsnetwerk opstarten over inclusieve burgerparticipatie. Hier kunnen gemeenten aan deelnemen.

Ook het vertrouwen in politici is afgenomen: “Men verwijt politici dat ze niet omkijken naar ‘mensen zoals wij,” Commissaris van de Koning John Berends wil daar iets aan doen. Zo organiseert hij regelmatig bijeenkomsten over de zogeheten ongehoorde burger. Teleurgestelde kiezers vertellen Berends waar zij tegenaan lopen en welk verband zij daarin leggen met politiek.  

De provincie gebruikt de uitkomsten om het beleid bij te sturen. De onderzoeken worden gebruikt in gesprek met gemeenten en organisaties met wie wordt samengewerkt, maar ook om beleidsafwegingen te maken. Zo is men gestart met een onderzoek naar de toegankelijkheid van recreatieve bestemmingen. Daarnaast is een Gelders congres ondersteund over de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking. Fysieke problemen worden namelijk het vaakst genoemd om niet mee te kunnen doen.

Het Gelderland Panel wordt door de Gedeputeerde Staten gezien als waardevol instrument, waar de provincie ook de komende jaren gebruik van blijft maken.