GroenLinks maakt zich zorgen over de competitie die nu ontstaat tussen natuur en natuurinclusieve boeren. Terwijl natuuruitbreiding juist hand in hand zou moeten gaan met natuurinclusieve landbouw. Gelderland heeft een verplichting om het Gelderse Natuurnetwerk (GNN) binnen een paar jaar te voltooien, maar ook om natuurinclusieve landbouw fors uit te breiden.

De biologische boerderij Veld en Beek pacht gronden van het Gelders Landschap in de uiterwaarden in Doorwerth. Het gaat om een coöperatieve boerderij die past in de Gelderse doelen van de landbouwtransitie. Omdat de gepachte percelen omgezet worden in GNN (Gelders Natuur Netwerk) moet ze op zoek naar andere grond(en) om de onderneming voort te kunnen zetten. Tegelijkertijd is de strijd om nieuwe gronden onder andere door de stikstofcrisis en woningbouwopgave heftiger geworden. Kleine en natuurinclusieve landbouwers hebben vaak het geld niet voor nieuwe grond en hebben moeite met kapitaal aan te trekken.

GroenLinks wil van Gedeputeerde Staten (GS) weten of de provincie kans ziet om zowel de GNN-doelen op tijd te realiseren en de uitbreiding van natuurinclusieve landbouw van 7 naar 25 % te behalen. GroenLinks wil verder weten welke maatregelen daarvoor worden ontwikkeld om de omslag te kunnen maken van traditionele landbouw naar een natuurinclusieve landbouw.

GroenLinks vraagt zich af of GS bereid zijn om met natuurinclusieve boeren te zoeken naar andere gronden waar ze kunnen ondernemen, wanneer ze onverhoopt moeten wijken voor GNN-uitbreiding

De vragen zijn mede ingediend door PvdA