Op vrijdag 22 april kwamen de formateur en de fracties Voor Winterswijk, CDA en PvdA  bijeen voor een startbijeenkomst van de formatiefase. Formateur Frank Roerdinkholder spreekt van een bijeenkomst in goede sfeer waarin onder andere het formatieproces, het breed ophalen van input en zienswijzen, de formatieplannen en communicatie tijdens de formatie aan de orde kwamen.

“Inhoudelijk onderwerpen zijn nog niet besproken, omdat de partijen er belang aan hechten eerste breed input op te halen bij de Winterswijkse gemeenschap, overige politieke partijen en de gemeentelijke organisatie”, legt Roerdinkholder uit. “We hebben daarnaast het streven uitgesproken om in de tweede helft van juni het coalitieprogramma te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad. Omdat zorgvuldigheid boven snelheid gaat, is dit geen doel op zich, maar wel een wens die door alle partijen is uitgesproken.“