Op 14 april 2022 is er een politiek forum van de gemeenteraad van Winterswijk, vanaf 19.30 uur. Het politiek forum is openbaar. Dus naast raadsleden zijn inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven in Winterswijk van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. Op woensdag 6 april is duidelijk waar het politiek forum plaatsvindt. U vindt deze informatie dan op de website www.winterswijk.nl onder het tabblad ‘Bestuur & Organisatie’, vervolgens klikt u op het blauwe vakje ‘Gemeenteraad’, daarna op het icoon ‘Agenda’s en stukken’. De locatie wordt ook in de volgende editie van het gemeentenieuws vermeld.

Tijdens het politiek forum komen politieke onderwerpen aan de orde. Daarbij kan de raad worden geïnformeerd over actuele onderwerpen, of er wordt aan de raads- en commissieleden gevraagd om richting te geven in het maken van nieuwe plannen of beleid.

 

Tijdens het politiek forum van 14 april komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Evaluatie project grondgebruik (richtinggevend) van 19.30 tot 20.45 uur
  • Klimaatagenda, duurzaamheid en Green Leaf (informatief) van 21.00 tot 22.30 uur

 

Tijdens informatieve sessies kunt u als publiek vragen stellen. Bij richtinggevende sessies, krijgt u vaak de gelegenheid om uw mening te geven. Wilt u uw mening geven over een onderwerp dat in het politiek forum aan de orde komt? Neem dan contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mail griffie@winterswijk.nl of telefonisch (0543) 543 120 of 543 121.