“Als Gelderland op zoek is naar nieuwe belastinginkomsten, dan heeft de SP een goede suggestie: een miljonairsbelasting.” Die oproep doet Statenlid Esther Portegies in  reactie op de nieuwe belastingplannen van de provincie. In 2030 vervalt de motorrijtuigenbelasting omdat het kabinet-Rutte IV deze wil vervangen door rekeningrijden. Een gedeelte van de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting gaat nu naar de provincies, die dan dit geld mislopen. In Gelderland gaat het om jaarlijks 220 miljoen euro. Als oplossing wil de provincie een
eigen onroerendezaakbelasting (OZB), voertuigbelasting of ingezetenenbelasting invoeren.

Portegies zegt: “De SP heeft een beter plan. Alle genoemde opties van de provincie hebben één ding gemeen: ze zijn niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Dat betekent dat ze naar verhouding veel meer vragen van lagere inkomens. Wij willen het daarom precies omgekeerd doen: een miljonairsbelasting. Daarmee doen we iets aan de steeds grotere kloof tussen arm en rijk in onze provincie. De opbrengsten kunnen we besteden aan zaken waar iedere Gelderlander wat aan heeft, bijvoorbeeld sportvelden,
bibliotheken en goed en goedkoop openbaar vervoer.”