Alleen al uit de Achterhoek emigreerden in vijftig jaar tijd zes – tot zevenduizend personen, waarvan uit Winterswijk bijna 2700 mensen. Bijna een derde van de plattelandsbevolking vertrok als landverhuizer naar den vreemde. Waar zien we dat tegenwoordig? Hoe actueel is dit onderwerp door de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne? Waarom vertrokken ze en waar gingen ze naar toe? Vele vragen die een werkgroep emigratie bestaande uit het Euregionaal Historisch DocumentatieCentrum, Stichting Historische Kring Kotten, de Heimatvereine Oeding en Mussum (bij Bocholt) er toe bracht om het vergeten onderwerp nader op de kaart te zetten.

De geschiedenis leefde op , op het moment dat een ver familielid uit de ‘States’ voor een bezoek naar de Achterhoek kwam. Groter en met meer aandacht waren de uitwisselingen tussen Kotten en Clymer, NY. in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Hier en daar werd er een boek en een artikel aan gewijd. De werkgroep vindt dat het onderwerp actueel is en wil door middel van een tentoonstelling het grote publiek en het onderwijs onder de aandacht brengen. Scholen worden van harte uitgenodigd.

De tentoonstelling is belevingsgericht opgebouwd. Men kan de tentoonstelling op twee manieren beleven. Als vertrekkend emigrant en als Achterblijver van emigranten. Over beide invalshoeken wordt veel informatie verschaft . Hoe was het leven hier en wat kwam er allemaal aan de orde als men had besloten om te emigreren?

Vervolgens de reis naar de havens, inschepen, de bootreis zelf, aankomst in de VS met geduchte ondervraging en vervolgens het traject naar de plek van vestiging. Parallellen met latere migraties komen kort aan de orde. Gezien het actuele belang van het onderwerp ondersteunen de gemeentes Aalten, Bocholt en Winterswijk financieel dit initiatief mede met Euregio en het Prins Bernhard Fonds.

De tentoonstelling te zien vanaf zaterdag 8 april tot en met zaterdag 30 april. In de Wereld van Wenters, Meddosestraat 40 te Winterswijk.

Openingstijden: zaterdag van 11.00 t/m. 17.00 uur en doordeweeks van dinsdag t/m. vrijdag van 13.00 – 17.00 uur.

Entree: € 4,00 per persoon