Bomen zijn belangrijk voor provincie Gelderland, ook langs wegen. Ondanks planmatig beheer en onderhoud moeten bomen soms extra worden beschermd. Provincie Gelderland behandelt bomen om ze te beschermen tegen de zon. Vanaf begin april start provincie Gelderland met deze werkzaamheden. Er is beperkte verkeershinder voor de weggebruikers.

Beschermen

Als gevolg van snoeiwerkzaamheden van de beukenbomen langs de N786 Kanaalweg te Dieren, lopen deze bomen kans op zonnebrand. Om te zorgen dat de onderste takken geen overlast voor het verkeer veroorzaakte zijn deze verwijderd. Het inwikkelen van de stam met jute is niet mogelijk om dat er takken blijven zitten. Daarom is besloten de bomen in te spuiten met witkalk wat moet zorgen dat de stam niet te veel opwarmt door de zon.

Langs de N816  Eerlandsestraat te Azewijn zijn enkele jaren geleden Elzen geplant. Deze bomen zijn hebben zonnebrand opgelopen waardoor ze dood zijn gegaan. Ook hier gaat de provincie bij nieuwe aanplant de stammen wit spuiten met witkalk om ze te beschermen tegen de zon.

Beheer en onderhoud bomen

De provincie Gelderland heeft vele kilometers boomrijen en boomvlakken in beheer. Grofweg gaat het om zo’n 82.000 individuele bomen en ca.250.000 bomen in zo’n 3500 boomvlakken. Het beheer is erop gericht bomen zo lang mogelijk in goede conditie te houden en de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen.