Leerlingen van het Gerrit Komrij College, Pronova Praktijkonderwijs en Schaersvoorde locatie Winterswijk kunnen op woensdag 16 maart op hun school een stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

 

Op de scholen wordt een stembureau ingericht waar leerlingen in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar hun stem kunnen uitbrengen. Op het stembureau nemen twee leerlingen en een ambtenaar voor een bepaalde tijd zitting. Leerlingen kunnen stemmen op een kandidaat die staat op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Winterswijk.

Twee stembussen

Omdat de scholen ook leerlingen hebben van buiten Winterswijk zijn er twee stembussen in het stemlokaal. Een bus voor leerlingen die wonen in Winterswijk. En een stembus voor leerlingen die niet in Winterswijk wonen. Want ook hier geldt, Elke Stem Telt. In totaal kunnen bijna 800 leerlingen hun stem uitbrengen. Omdat het om schaduwverkiezingen gaat tellen de stemmen niet mee voor de officiële uitslag.

Burgerschap

Tijdens de les Burgerschap behandelden de docenten de gemeenteraadsverkiezingen. Zo is uitgelegd dat de gemeenteraad de regels voor de gemeente bepaalt. Denk hierbij aan regels over het ophalen van huisvuil, aanvragen van thuiszorg, woningbouw, inrichting van het centrum. “Het is goed om leerlingen vroegtijdig te betrekken bij lokale politiek. Zo stimuleer je betrokkenheid. En geef je aan dat elke politieke partij zijn eigen ideeën heeft over regels in de gemeente. Bovendien geef je aan dat inwoners invloed hebben op het bepalen van het beleid. Om leerlingen nu al kennis te laten maken met de gemeenteraadsverkiezingen stimuleer je ze om van dit recht gebruik te maken”, aldus burgemeester Joris Bengevoord. “Met deze schaduwverkiezingen bereiden we de leerlingen voor op de volgende gemeenteraadsverkiezingen wanneer ze echt hun stem mogen laten horen”.

Uitslag

De uitslag van de schaduwverkiezingen maakt burgemeester Joris Bengevoord bekend tijdens de uitslagavond op 16 maart in het gemeentekantoor.