oostgelrelogo

In elke gemeente een inclusief stembureau. Noem het een wens, uitdaging of ambitie: in elk geval zal het bijdragen aan inclusie, oftewel het meedoen en erbij horen van mensen met een verstandelijke beperking. Stichting Prokkel vraagt hier aandacht voor tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. In Oost Gelre is voor de verkiezingsdag op 16 maart ook een ‘prokkelduo’ samengesteld.

 

Marian Geling, landelijk projectleider van stichting Prokkel, legt uit wat de term ‘prokkel’ inhoudt. “Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. In dit geval gaan ze samen een dag of dagdeel meehelpen in een stembureau.” Dit is belangrijk, volgens Geling, om te zorgen dat ook mensen met een verstandelijke beperking betrokken worden bij dit democratische proces. “Zij zijn meer dan hun beperking, zij willen en kunnen van betekenis zijn in de samenleving.” Een inclusief stembureau dus.

 

Prokkelduo in Oost Gelre

Burgemeester Annette Bronsvoort is blij met dit initiatief. “Dit initiatief onderstreept het belang van inclusie. Oost Gelre wil een inclusieve gemeente zijn en daarin zetten we telkens weer nieuwe stappen. Verkiezingen zijn van groot belang voor onze democratie en ook bij dit onderwerp is het belangrijk dat we inclusief zijn. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door het aanschaffen van een stemmal voor mensen met een visuele beperking, maar ook door gratis taxivervoer aan te bieden voor inwoners die niet zelfstandig kunnen reizen. Daarnaast hebben we gehoor gegeven aan de oproep van stichting Prokkel en is er op woensdagochtend en -avond 16 maart een prokkelduo aanwezig bij het stembureau in de Hamalandhal in Lichtenvoorde. Ik vind het een mooi initiatief en hoop dat het veel navolging krijgt!”