Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor twee varianten voor het WoooW-cultuurgebouw uit te werken. De raad beslist op 24 februari over dit voorstel.

 

De gemeente Winterswijk heeft ambitieuze plannen met het Cultuurkwartier. Het moet een levendige omgeving worden die uitnodigt tot ontmoeten, verblijven en beleven. Het plan voorziet onder andere in de realisatie van een nieuw cultuurgebouw waarin Boogie Woogie en de bibliotheek worden ondergebracht. WoooW In juli 2021 hebben Winterswijkers mee kunnen praten over de plannen voor het Cultuurkwartier. Uit de ‘charrettes’ kwam duidelijk naar voren dat er veel draagvlak is voor het plan om het gebied een nieuwe impuls te geven met een jonge ‘vibe’ voor iedereen. Tijdens deze werksessies is ook de nieuwe projectnaam ontstaan: WoooW (Winterswijk ontmoet, ontdekt en ontplooit).

 

Twee varianten In de afgelopen maanden heeft de gemeente de resultaten van de charrettes verder uitgewerkt. Daarbij is uitgegaan van de realisatie van een nieuw cultuurgebouw met een omvang van maximaal 3.000 vierkante meter. De Winterswijkse cultuurpartners (Boogie Woogie, bibliotheek en Winterswijkse Uitdaging) hebben aangegeven meer ruimte (bijna 4.000 m2) nodig te hebben om hun ambities waar te kunnen maken.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad daarom voor de twee varianten voor het cultuurgebouw nader uit te werken, zowel stedenbouwkundig als financieel. Dit betekent dat de planvorming enige vertraging oploopt. Naar verwachting kunnen de uitgewerkte varianten vóór de zomervakantie klaar zijn en kan de gemeenteraad in september een zorgvuldig afgewogen besluit nemen.