De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft voor de vierde maal op rij de landelijke certificering binnengehaald. De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal heeft onlangs voor vier jaar haar goedkeuring gegeven aan de Bibliotheken in Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk. De Bibliotheek viert dit door alle volwassen leden hartelijk te danken voor het vertrouwen en ze te verrassen met een presentje. Audittraject De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit en toekomstbestendigheid van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid. Dat doet ze door het uitvoeren van audits. Een audit geeft de Bibliotheek inzicht in het functioneren van de organisatie. Op verschillende onderdelen wordt elke bibliotheek in Nederland zo doorgelicht. In de voorfase levert de organisatie documenten aan over onderwerpen als bijvoorbeeld beleid, HRM, producten en diensten en op het gebied van samenwerking, waarna er een auditdag volgt.

Tijdens deze dag voeren de auditoren gesprekken met directie en medewerkers, maar ook met externe partijen waarmee de Bibliotheek Oost-Achterhoek samenwerkt. Zo zijn er vertegenwoordigers van onderwijs en gemeentes bevraagd over hun bevindingen met de Bibliotheek. Beoordeling De CBCT: “De Bibliotheek Oost-Achterhoek geeft samen met de drie gemeenten invulling aan de maatschappelijke opdracht om de toekomstige bibliotheekfunctie sterker en toekomstgericht in te vullen in de lokale omgeving. De Bibliotheek Oost-Achterhoek begeeft zich zodoende meer en meer op het terrein van actuele maatschappelijke vraagstukken, gaat daarvoor verbindingen aan en werkt in toenemende mate als een netwerkorganisatie.” De score voor de gehele organisatie is ruim boven het landelijk gemiddelde uitgekomen. Er is door de CBCT specifiek gekeken naar het onderdeel educatieve dienstverlening. De Bibliotheek Oost-Achterhoek heeft samenwerkingsverbanden met alle scholen in het werkgebied. De CBCT oordeelde dat op dit terrein de Bibliotheek Oost-Achterhoek zeer hoog scoort.

Cadeautje voor alle volwassen leden Om dit heuglijke feit te vieren ligt er voor elk volwassen lid in de koude maand februari een warm cadeautje klaar. “Hiermee willen we benadrukken dat wij mede dankzij de trouwe leden dit mooie resultaat hebben kunnen behalen”, aldus een trotse Ton Mengerink, directeur-bestuurder van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.