Het Vrijwilligerspunt en de Winterswijkse Uitdaging hebben, om Winterswijk groener te maken, begin vorig jaar een oproep gedaan aan inwoners om samen de handen uit de mouwen te steken. Hieruit zijn, met hulp van de gemeente en de ROVA, verschillende mooie initiatievenzoals bijvoorbeeld de aanleg van geveltuintjes gekomen. Eén van de eersten die aangaf dat hij graag wilde helpen om Winterswijk te vergroenen was Winterswijker Arjan Slotboom. Zijn idee was de aanleg van geveltuintjes in de Kettingstraat en de Inslagstraat. Hij heeft daarna aan de andere inwoners van deze straten gevraagd of ze mee wilden doen. Na controle door de gemeente (de stoep moet bijvoorbeeld nog wel goed toegankelijk blijven voor bijvoorbeeld rolstoelen) kreeg zijn plan groen licht.

In opdracht van de gemeente worden door de ROVA de stenen verwijderd en wordt de vrijgekomen plek van tuingrond voorzien. Hierna kunnen de bewoners het geveltuintje gaan inrichten. Inmiddels zijn ook in andere straten meer dan 35 geveltuintjes gerealiseerd. De tuintjes zorgen voor meer groen in de straat en sluiten daarom mooi aan bij de klimaatcampagne die de gemeente aan het ontwikkelen is. Meer groen in de straat zorgt voor verkoeling en daarnaast kan water de grond inzakken wat helpt tegen droogte en wateroverlast. Iedere tegel en iedere steen die vervangen wordt door groen helpt. Daarom ondersteunt de gemeente Winterswijk ook dit jaar deze initiatieven van harte. Heb je zelf ook een mooi idee voor meer groen en een nog duurzamer Winterswijk meld je dan, voor 21 maart aan zodat dit voorjaar het pootwerk nog gedaan kan worden.