In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart aanstaande) organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de vestiging Winterswijk op donderdagavond 17 februari, 19.30 uur, een politieke thema-avond. ProDemos is die avond aanwezig om met de aanwezigen van gedachten te wisselen over het thema ‘democratie’. Deelname is gratis, maar reserveren is noodzakelijk. Aanmelden is mogelijk in de bibliotheken, via www.oostachterhoek.nl/democratie of door te bellen met het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Informatiebijeenkomst

Iedereen heeft te maken met politiek. Maar terwijl veel burgers in Nederland kritisch en betrokken zijn, zijn er ook groepen burgers die geen vertrouwen hebben in de overheid en in hun eigen vermogen om invloed uit te oefenen. Het doel van de informatiebijeenkomst op 17 februari is om de aanwezigen te betrekken bij de (gemeentelijke) politiek en de democratische rechtsstaat. ProDemos organiseert deze gratis informatiebijeenkomsten in het hele land, onder de noemer ‘ProDemos schuift aan’. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de politiek en de rechtspraak misschien niet op de voet volgen, maar er wel iets meer over zouden willen weten.

ProDemos

ProDemos wordt ook wel het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’ genoemd. De organisatie houdt zich bezig met uitleg en voorlichting over de democratie en de rechtstaat. Daarnaast laat men zien hoe je zelf invloed uit kunt oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa. ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen.