gemeentewinterswijklogo

Het is bijna 450 jaar geleden, om precies te zijn 1 april 1572, dat er sprake was van hét keerpunt in de geschiedenis van Nederland. Het was het begin van de grote opstand tegen de Spanjaarden. Landelijk wordt er aandacht besteed aan 1572 en de daar ontstane en nog altijd actuele kernwaarden Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verbondenheid en Verscheidenheid. Diverse gemeenten sluiten aan bij de festiviteiten met een eigen programma.

 

Gedenkwaardige gebeurtenis

In Winterswijk zijn Dirk Willink en Johan Godschalk benoemd tot projectleiders. Zij gaan ervoor zorgen dat deze gedenkwaardige gebeurtenis niet onopgemerkt aan Winterswijk voorbij gaat. Dat Winterswijk dit ambitieus aanpakt, heeft ook duidelijk een sociale en economische component, namelijk om het bedrijfsleven, middenstand en verengingen enzovoort weer een boost te geven na alle beperkingen door corona. Dit biedt een kans voor nieuwe verbindingen. De projectleiders zijn bezig met de voorbereidingen. De activiteiten starten naar verwachting in maart 2022.

 

Oproep

Dirk: “De bedoeling is dat iedereen in Winterswijk die wat te bieden heeft, mee gaat doen. Scholen, sportclubs, musea, middenstand, horeca, kerken, verzorgingstehuizen, muziek- en toneelverenigingen, particulieren en het buitengebied. Het gaat erom dat er veel goede en leuke dingen gebeuren.” Johan: “Wat wij nu aan het doen zijn, is iedereen bezoeken en enthousiast maken mee te doen. Vandaar ook de oproep om je bij ons te melden. Er kan veel. Het gaat een bonte mengeling worden die door de hele Winterswijkse samenleving loopt. Ambitie, creativiteit, verbeeldingskracht en vernieuwing zijn wat ons betreft kernbegrippen.”