Sinds dinsdag 21 december 2021 is het officieel: De nieuwe Winterswijkse politieke partij Morgen doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Morgen is een initiatief van onder andere André van Nijkerken, Ronald Wiggers, Richard Berenschot,Peter Stemerdink en Maarten Bollen. Allen Winterswijkers met een hart voor Winterswijk. Inmiddels hebben ook diverse andere betrokken Winterswijkers zich bij Morgen gevoegd, waaronder Joyce Leeftink, Anne Wiggers-Bouwmeester, Evelien ten Dolle, Sven Reinders, Niek te Brummelstroete en Erik Nijenhuis.

Morgen is opgericht uit ongerustheid over een aantal ontwikkelingen in het besturen van Winterswijk en om te zorgen dat in politieke besluitvorming meer rekening wordt gehouden met toekomstige generaties en de wereld waarin zij straks moeten leven.
De zorgen van Morgen over het besturen van Winterswijk gaan onder andere over bedrijventerreinen die her en der (zonder goede communicatie en onderbouwing) worden gepland, over grote lelijke hallen die verrijzen in Nationaal Landschap Winterswijk, over de verrommeling en verschraling van ons buitengebied, over de aanpak van grote maatschappelijke opgaven (zoals klimaat, energie, woningbouw, zorg, veiligheid, inburgering en armoedebestrijding) en over het functioneren van de overheid zelf.

Morgen wil laten zien dat het ook anders kan, dat het besturen van Winterswijk en het vormgeven van de toekomst ook anders ingevuld kan worden. Met meer elan, meer bestuurskracht, meer ondernemerschap, meer initiatief, meer bestuurlijke ervaring, meer visie, meer lef, meer respect en vooral met aanzienlijk betere afstemming en communicatie. Morgen wil voor Winterswijk de juiste keuzes maken door belangen niet tegenover elkaar te zetten, maar naast elkaar te leggen en te zoeken naar wat kan en past. Verbinden dus, en samen in goed overleg de complexe puzzels leggen. De wereld van nu vraagt om de stem van morgen

Morgen is tevens geïnspireerd door jongeren die opkomen voor hun toekomst, voor de wereld waarin zij straks moeten leven. Morgen wil die jongeren een stem geven in de lokale politiek. Door naar ze te luisteren, door ze te betrekken bij standpuntbepaling, door ze te coachen en ze letterlijk het podium te geven. Politieke besluiten gaan nog veel te veel over de korte termijn en over het hier
en nu, over behoud van wat we hebben en wat we daar nog aan toe kunnen voegen. Maar hoe zullen de kinderen van de toekomst ons herinneren?

Geïnteresseerd? Doe mee!

In januari 2022 stelt Morgen haar definitieve kieslijst vast. Dan zal ook bekend worden wie de lijsttrekker is. Tot die tijd zijn André van Nijkerken en Richard Berenschot de woordvoerders van Morgen. Peter Stemerdink is voorzitter van de vereniging die voor de partij moest worden opgericht.

De komende tijd werkt Morgen onder andere aan het verkiezingsprogramma en de website en bereidt Morgen zich voor op de campagne en de verkiezingsdebatten die gaan volgen. Winterswijkers die zich bij Morgen willen aansluiten, kunnen zich melden via morgen.team@outlook.com