Op 24 juni lanceerde Erfgoed Gelderland de online 3D-collectie van het project ‘Schatkamers van Gelderland’. Dit project brengt zeventig historische objecten uit verschillende museumcollecties verspreid over Gelderland virtueel samen op collectiegelderland.nl. Schatkamers vertelt zo op innovatieve wijze de overkoepelende geschiedenis van Gelderland en brengt historische objecten virtueel samen in één verhaal. 34 Gelderse erfgoedorganisaties werkten samen aan dit project. Villa Mondriaan droeg bij met Piet Mondriaans Uw Woord is de Waarheid (1894).

 

Een schatkamer van zeventig collectiestukken

Voor Schatkamers van Gelderland zijn zeventig collectiestukken geselecteerd uit meer dan tweehonderd ingezonden historische objecten, verspreid over de erfgoedsector in Gelderland. Het projectteam digitaliseerde deze collectiestukken naar interactieve 3D-replica’s. De kopieën komen virtueel samen op collectiegelderland.nl. De selectie concretiseert en illustreert de geschiedenis van het dagelijks leven, langdurige ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen in de provincie Gelderland.

 

Museum Villa Mondriaan doet mee

Uw Woord is de Waarheid (1894) is een bijzonder schilderij. Vader en zoon Mondriaan maakten het samen ter ere van het 25-jarig bestaan van de School voor Christelijk Nationaal Onderwijs in Winterswijk. Het paste precies in de hal van de school, waar Piet Mondriaan senior hoofdonderwijzer was, en heeft er jarenlang gehangen. In het midden van het tafereel ligt een dikke bijbel opengeslagen. Eromheen zijn allerlei voorwerpen afgebeeld die een christelijke symboliek met zich meedragen; van de zandloper tot de beker. Omdat het schilderij in dienst staat van het christelijke geloof, komt het ontwerp vrijwel zeker van Mondriaan senior. Mondriaan senior was indertijd al bekend om zijn nationaal-christelijke feest- en gedenkplaten, zoals de lithografie Revolutie of Evangelie. Het is dan ook zijn vader die een belangrijke rol speelt bij de ontdekking en ontwikkeling van het talent waarmee Piet Mondriaan later zou uitgroeien tot één van de belangrijkste vernieuwers van de schilderkunst.

Zevenmijlslaarzen door de geschiedenis De 3D-collectie is verdeeld in zeven tijdperken, van de prehistorie tot de twintigste eeuw. Voor elke periode zijn tien collectiestukken gekozen die een deel van de periode representeren. Denk aan een schedel van een wolharige neushoorn uit de prehistorie, een grafsteen van een Romeinse soldaat of de resten van de crime scene na een Vikingaanval. Ook dagelijkse objecten zoals kannetjes, speelgoed en sieraden dragen bijzondere verhalen met zich mee die samen de geschiedenis van Gelderland vertellen.

 

Reis door de tijd in de VR-game

Binnenkort zal ook de Virtual Reality game ‘Schatkamers van Gelderland’ fysiek rondreizen en tijdelijk verblijven op verschillende erfgoedlocaties. In deze game reizen twee spelers door het verleden om de historische objecten terug te brengen naar de juiste tijd en plek. Alleen zo kunnen ze de geschiedenis van Gelderland herstellen. Van 1 november tot en met 14 november kan de game in Villa Mondriaan gespeeld worden.

 

Virtuele geschiedenisbeleving

Met ‘Schatkamers van Gelderland’ slaat geschiedenisbeleving een andere richting in. Dit project van Erfgoed Gelderland laat het brede publiek de geschiedenis van de provincie beleven op twee bijzondere manieren: een online collectie van 3D-replica’s en een spannende Virtual Reality game. Voor het project werkte Erfgoed Gelderland samen met 34 Gelderse erfgoedinstanties, Het Nieuwe Kader en Provincie Gelderland.