Zorgvuldigheid en partnerschap zijn het belangrijkst’

De acht gemeenten van de Achterhoek hebben besloten meer tijd te nemen voor de aanbesteding van de nieuwe contracten voor Jeugdhulp en Wmo (inclusief Wonen). De
planning wordt aangepast en de ingangsdatum van de nieuwe contracten gaat van 1 januari 2022 naar 1 juli 2022. Dit hebben de colleges van Burgemeester en Wethouders van de acht Achterhoekse gemeenten deze week besloten. Ze geven daarmee de voorkeur aan zorgvuldigheid boven snelheid. “Natuurlijk streven wij ernaar om zo snel als kan de nieuwe contracten te laten ingaan. Maar wij streven ook naar goede contracten en bovenal naar goed partnerschap met onze zorgaanbieders. Dit betekent onder meer dat we de tijd nemen voor een goede en zorgvuldige beantwoording van reacties van zorgaanbieders. We hebben gemerkt dat dit meer tijd kost dan vooraf gedacht”, zegt wethouder Joop Wikkerink namens de acht gemeenten.

Scherp op de resultaten

De gemeenten verplaatsen de beoogde ingangsdatum naar 1 juli 2022. Wikkerink: “Bij een inkoopproces als deze komt veel kijken. Het gaat niet alleen om nieuwe contracten afsluiten, het gaat
óók over een nieuwe manier van samenwerken en zorg leveren. We zijn bezig met een transformatie. Daar werken gemeenten en zorgaanbieders samen aan. We nemen de tijd die dit
proces van ons vraagt, tegelijkertijd blijven we ook scherp op de resultaten en deadlines.”

Zorgcontinuïteit waarborgen

Het aanpassen van de planning heeft geen gevolgen voor cliënten. Voor cliënten verandert er tot aan de startdatum van de nieuwe contracten in principe niets. Ze behouden hun huidige zorgaanbieder, tenzij tussentijds de zorg- of ondersteuningsvraag van de cliënt wijzigt. De gemeenten verlengen daartoe de huidige contracten met de huidige zorgaanbieders. Deze zomer zijn cliënten op de hoogte gebracht van de huidige aanbesteding van Jeugdhulp en Wmo. Toen is hen toegezegd dat ze medio oktober 2021 meer informatie ontvangen. Dit zal volgens plan ook zo gebeuren.

Focus op transformatiedoelen

Wikkerink: “De hele inkoop of liever nog: de hele transformatie is een enorme operatie. We doen dit met acht gemeenten en 300 zorgaanbieders samen, in het belang van ruim 13.000 cliënten in onze regio. Het besluit dat we nu hebben genomen, behoort in zo’n operatie tot de mogelijkheden. We nemen dit besluit vanuit zorgvuldigheid, maar met de blik blijvend gericht op de realisatie van onze transformatiedoelen.”