“In Winterswijk staan drie gebouwen leeg”, zegt wethouder Henk Jan Tannemaat. “Daar willen we voor één jaar honderd Afghaanse vluchtelingen opvangen.” In het Asielzoekerscentrum (AZC) wonen nu 400 vluchtelingen.

Er is plek voor 500 en daarom heeft het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) gevraagd de honderd extra plaatsen te mogen gebruiken. Burgemeester en wethouders hebben daar op woensdag 13 oktober mee ingestemd.  “Er komen 1200 mensen naar Nederland. Die willen we niet alleen in sporthallen opvangen. Wij willen onze maatschappelijke plicht vervullen”, zegt Tannemaat.

De buurt is woensdagmiddag om 17.15 uur ingelicht. Om 18.00 uur is een brief met informatie over de tijdelijke opvang bij alle omwonenden bezorgd. “We hebben vanmiddag een goed gesprek gehad”, zegt Tannemaat. “Natuurlijk was de buurt verrast, wie niet?”

Tannemaat de buurt heeft verzekert dat de extra opvang over een jaar voorbij is. “In Winterswijk worden alleen gezinnen en LHTBTI+-ers opgevangen. Ook zullen we er iets tegenover stellen. De vijftien raddraaiers, die er nu zijn, gaan weg en worden overgeplaatst.” Bovendien komt er extra geld voor onderwijs en kinderopvang.  “De buurt is kritisch over wat is afgesproken, maar wel positief”, zegt Tannemaat. De fractievoorzitters zijn op de hoogte gebracht. “Die zijn unaniem akkoord.” Dat hoeft niet te verbazen.

“Wij hebben een uniek AZC met 40 voordeuren.” Nergens in Nederland bestaat een AZC uit “echte” woningen. “Nu is de COA aan zet”, zegt Tannemaat, “Die moet zich nu naar de buurt toe echt bewijzen.”