Het kruispunt, waarover de verkeersdeelnemer komt, als die vanaf de Winterswijkse kant Groenlo in rijdt wordt aangepakt. De kruising wordt vooral veiliger gemaakt voor fietsers. Er komt een vrij liggend fietspad over de kruising. De herinrichting van de kruising gaat eind augustus van start.

De veiligheid van het kruispunt is al jaren een aandachtspunt. De gemeente keek samen met een klankbordgroep hoe de kruising veiliger gemaakt kan worden. De gemeente heeft nu gronden aangekocht, zodat er ruimte is voor de vrij liggende fiets paden.

De bochten op de Winterswijkseweg worden verbreed. Hierdoor hoeven bussen en vrachtwagens niet op elkaar te wachten om elkaar te passeren. De doorstroming op het kruispunt verbetert daardoor. De Parallelweg wordt voorzien van een nieuwe deklaag met rode fietsstroken.

De herinrichting van de kruising, inclusief de Parallelweg tot aan het busstation, duurt zes weken (30 augustus t/m 8 oktober). Tijdens de herinrichting is de kruising voor alle verkeer afgesloten.