Mantelzorgers in Winterswijk en andere Achterhoekse gemeenten hebben bericht gekregen dat hun ondersteuning door VIT uiterlijk over een half jaar wegvalt. De PvdA wil van het college weten wat daarvan de gevolgen zullen zijn en hoe deze gevolgen door Winterswijk kunnen worden opgevangen.
VIT ondersteunt mantelzorgers op verschillende manieren, via gesprekken, cursussen en tijdelijke kinderopvang. Zeker in coronatijd wordt dergelijke ondersteuning als onmisbaar ervaren. VIT is tot het besluit om te stoppen met steun van mantelzorgers gekomen door wat het noemt “verschillende ontwikkelingen in het werkveld”. Daarbij speelt mogelijk een rol dat er onvoldoende duidelijkheid bestaat over de toekomstige financiering van VIT. dat in belangrijke mate afhankelijk is van gemeentelijke subsidies.