Per 1 januari is er voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) een nieuwe Raad van Toezicht. Die bestaat uit vier nieuwe leden, een vijfde lid wordt nog geworven. Het moment van aantreden van de Raad van Toezicht valt gelijk met het moment waarop het SKB verder gaat als zelfstandig ziekenhuis.

Voorzitter is Henk Pijlman. De overige leden zijn Tineke Tromp, Peter Littooij en Paul Verploegen. De benoeming is voor een periode van vier jaar. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor kwaliteit, veiligheid en continuïteit van zorg binnen het ziekenhuis. De rol van de Raad van Toezicht is het toetsen van het beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur.

Ook benoeming van een nieuwe bestuurder behoort tot de taken van de Raad van Toezicht. Met de werving van een nieuwe bestuurder gaat de Raad van Toezicht als eerste aan de slag even als het werven van een vijfde lid voor de eigen Raad van Toezicht.