Burgemeester en wethouders zijn momenteel bezig met een onderzoek waar het beste een nieuw bedrijventerrein kan komen. De locaties Misterweg (Obelink), Tuunterveld en Eelinksveld worden daarbij nader bekeken. Winterswijks Belang (WB) heeft al gekozen. WB stelt B en W voor te kiezen voor de locatie tegenover Obelink.

Al in de begrotingsvergadering van november wees WB het Eelinksveld, de locatie bij de Motomarkt en het terrein daarachter richting Buskersbos, af. Nu valt ook het Tuunterveld af. De partij wil die liever reserveren voor woningbouw. “Daarmee zorgen we voor ons nationale landschap, voor onze woningbouw, faciliteren we onze ondernemers en stoppen we de discussie die enkel inwoners tegen elkaar opzet”, schrijf WB in de toelichting bij de schriftelijke vragen, die hierover zijn gesteld..