De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping, maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we gedacht. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit. Daar waar oevers kunnen verbeteren en er een impuls kan worden gegeven aan flora en fauna worden maatregelen getroffen. In het eerste kwartaal van volgend jaar zal met input van belanghebbenden het pakket met maatregelen worden bepaald en overlegd wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Nu de verondieping stopt, heeft de gemeente nog overtollige grond die een andere bestemming moet krijgen, waarmee kosten gemoeid zijn. Die eventuele kosten maken dat de verondieping van de kleiput duurder gaat uitvallen dan gedacht.