De vereniging belangenbehartiging cliënten SKB, met meer dan 400 leden, eist een aparte cliëntenraad voor het SKB. Dat vordert de vereniging op grond van een wettelijke bepaling. Hierin staat dat ieder ziekenhuis een cliëntenraad dient te hebben. Op dit moment is er één raad voor de beide ziekenhuizen in Winterswijk en Doetinchem, die bestuurlijk vallen onder de koepel Santiz. Uit alle documenten en akten weet de vereniging dat Slingeland en SKB een samenwerkingsverband hebben, maar dat het nog steeds om twee zelfstandige ziekenhuizen gaat.

De vereniging belangenbehartiging heeft op 22 april een brief gestuurd aan het SKB, en daarmee aan Santiz, over zo’n eigen cliëntenraad. Omdat een reactie is uitgebleven, heeft de vereniging nu een sommatie gestuurd naar het SKB. Daarin is  aangegeven dat wanneer de oprichting van zo’n cliëntenraad niet voor 15 mei in gang is gezet, de vereniging de kantonrechter een verzoek zal sturen om het SKB aan de wet te houden en te sommeren deze cliëntenraad in te stellen