In een open brief schrijven de raadsfracties van Winterswijks Belang, VVD, PvdA, Groen Links, D66 en Voor Winterswijk dat ze het vertrouwen uitspreken in de medische staf van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in het streven naar het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Winterswijk. Het SKB zit samen met het Slingeland Ziekenhuis in de koepelorganisatie Santiz. De brief uit kritiek op de Raad van Bestuur van Santiz, die in weerwil van alle tegengeluiden vasthoudt aan een volledige fusie van beide ziekenhuizen en het op termijn overbrengen van afdelingen van Winterswijk naar Doetinchem.
De Raad van Toezicht heeft wel een kleine opening geboden in de vorm van een onderzoek naar een herbezinning op de ingeslagen weg. Voor de genoemde raadsfracties is dat niet genoeg. Zij willen dat de Raad van Toezicht zichzelf demissionair verklaart en twee nieuwe Raden van Toezicht installeert, die per locatie beslissingsbevoegd zijn inzake beleid, financiën en toekomstperspectief.
Opvallend is dat de grootste fractie in de raad van Winterswijk, die van het CDA, de brief niet onderschrijft. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Santiz is Anne Flierman, oud-Eerste Kamerlid voor het CDA.
De Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen en John Kerstens van de PvdA vragen gesteld aan minister Van Rijn of hij, naast de voordelen van een fusie, ook de mogelijkheden van een ‘defusie’, dus het ongedaan maken van de bestuurlijke fusie,  en zelfstandigheid van beide ziekenhuis wil bekijken.