De gemeenteraadsfracties van Winterswijk hebben zich in een open brief achter de grote meerderheid van de medisch specialisten in het streekziekenhuis Koningin Beatrix geschaard. Dit nadat bleek dat 85 % van die artsen zich tegen een fusie met Doetinchem had uitgesproken. De Winterswijkse raadsleden roepen hun collega’s van de andere Oost-Achterhoekse gemeenten hetzelfde te doen.

Het vertrouwen in Santiz als overkoepelend bestuur van beide ziekenhuizen is volgens de raadsleden te zeer geschaad, want de voorgestelde beleidskeuzes van Santiz gaan geenszins uit van twee volwaardige ziekenhuizen en het bestuur stelt zich allesbehalve transparant op.

De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is, zo menen de gemeenteraadsleden, dat beide ziekenhuizen met een eigen volwaardige organisatie kunnen opereren, die volledig beslissingsbevoegd is inzake beleid, financiën en toekomstperspectief.