Het college van B&W van Oost Gelre heeft besloten om de Stichting Muziekonderwijs Oost Gelre subsidie te verstrekken voor het verzorgen van muziekonderwijs. Die stichting, SMOOG, is een samenwerkingsverband van muziekverenigingen. Met ingang van 1 juli 2020 zal het muziekonderwijs in Oost Gelre door SMOOG worden verzorgd. De subsidierelatie met Boogie Woogie in Winterswijk wordt op datzelfde moment beëindigd.