De start van de Regiogroep ‘Duurzame medisch specialistische zorg Achterhoek’ is uitgesteld. De regiogroep zou een eerste overleg hebben op woensdag 29 januari. Santiz, de koepelorganisatie van het SKB in Winterswijk en Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem, heeft de regiogroep in het leven geroepen na protesten tegen een voorgenomen verplaatsing van afdelingen van Winterswijk naar Doetinchem. Een aantal partijen heeft zich afgemeld voor het eerste overleg. Bovendien is er wegens het vertrek van de voorzitter van de Raad van Bestuur van Santiz een nieuwe situatie ontstaan. Om die reden willen Santiz en verzekeraar Menzis meer tijd nemen om de eerste bijeenkomst van de regiogroep goed voor te bereiden.
Zie voor een interview met de voorzitter van de Raad van Toezicht de uitzending van TV Slingeland, vanaf 22/1/20,19.00 uur.