De IC, kindergeneeskunde en gynaecologie verdwijnen uit Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. De afdelingen gaan over naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Dat is een besluit van de Raad van Bestuur van Santiz, de organisatie waar beide ziekenhuizen onder vallen. D’66 raadslid Loes ten Dolle wil een poging wagen door politieke druk de fusie van beide ziekenhuizen ongedaan te maken, als reactie op het voorgenomen besluit. Zij stelde een klein jaar geleden al dat er mogelijk sluiting van afdelingen van het SKB dreigde. Toenmalig wethouder Saris reageerde toen furieus, zij meende toen zeker te weten dat het SKB in zijn huidige vorm gehandhaafd zou blijven