De gemeente Winterswijk heeft, meteen na het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, overleg gehad met de aannemer KWS om zo snel mogelijk met de aanleg van de ijs- en skeelerbaan te beginnen. Als gevolg van  de stikstofproblematiek zal gewerkt moeten worden met zogenaamd emissiearm materieel voor grondverzet. Dit materieel is momenteel in gebruik op andere plaatsen en daardoor niet direct beschikbaar. Het begin van de grondwerkzaamheden voor de nieuwe ijsbaan zal daarom waarschijnlijk in de laatste week van november of de eerste week van december plaatsvinden. De ijs- en skeelerbaan wordt aangelegd naast het veld van FC Trias en krijgt een eigen ingang aan de Bataafseweg.