College stelt ruimere norm voor grond met PFAS vast

Winterswijk heeft een nieuwe norm voor de hoeveelheid PFAS in de grond vastgesteld. Die nieuwe norm maakt vrijwel alle grondverzet in het landelijk gebied van Winterswijk weer mogelijk. Op 8 juli 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een landelijk handelingskader voor PFAS gepubliceerd. In dit handelingskader is aangegeven welke (tijdelijke) PFAS-normen er gelden voor het gebruik en vervoer van grond. Gemeenten mogen deze normen onderbouwd verhogen. Daartoe heeft het Winterswijkse college dus besloten. Dit betekent dat zo’n 80% van het grondverzet in het landelijk gebied uitgevoerd kan worden.