De jaarlijkse uitkering van het rijk aan gemeenten zal de komende twee jaren voor Winterswijk aanzienlijk hoger zijn dan verwacht. Voor 2020 is het een miljoen meer, voor 2021 800.000 euro. Dat maakt het college van burgemeester en wethouders bekend, juist nu er discussie is over de gevolgen van de zogenoemde kadernota, die op 25 en 27 juni in de gemeenteraad wordt besproken. Daarin staan o.m. toekomstige bezuinigingen op muziekschool Boogie Woogie, zwembad Jaspers en de sportverenigingen. Alles bij elkaar voor bijna 800.000 euro. Burgemeester en wethouders zien nu toch geen reden om die bezuinigingen terug te komen. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat die bezuinigingen pas in 2022 ingaan en het nu nog niet bekend is of er dan ook nog sprake is van dergelijke financiële meevallers.