Het Park Achterhoek, eerder gezondheidspark genoemd, wordt niet 6.5 ha groot, maar 2,5 ha. Dat is het voorstel van het Winterswijkse college. Drie jaar geleden werd uitgegaan van een park met medische en paramedische particuliere activiteiten op het voormalige Coberco-terrein ten noorden van het streekziekenhuis Koningin Beatrix. Ook zogenoemde short stay-units waren er voorzien. Appartementen waar mensen die niet langer in het ziekenhuis voor behandeling moeten blijven, maar nog wel moeten aansterken en lichte zorg behoeven. Of verblijfsmogelijkheden voor familieleden van patiënten in het ziekenhuis. Ook werd gedacht aan commerciële zorgpartijen met privéklinieken, fysiotherapeuten, kortom veel zorg-gerelateerde activiteiten. Dat allemaal in een parkachtige omgeving met onder meer ook stadstuinbouw met gezonde gewassen. Die plannen zijn er nog steeds, maar de oppervlakte voor die activiteiten is tot minder dan de helft teruggebracht. Ook wil het Winterswijkse college leegstaande kantoren op het Beatrixpark bij de plannen betrekken. Concrete invulling van de plannen is er nog niet, behalve dat de gemeente start met de stadsboerderij met stadstuinbouw. Er komt een externe “aanjager” die de verdere invulling moet bevorderen. Tot dusver hebben de  plannen zo’n 130.000 euro gekost.
Bedrijventerrein
Op de 4 ha. grond die nu vrij komt en van projectontwikkelaar Arrisveld BV is sinds 2006, komen bedrijven. Volgens Bas Hommelink van Arrisveld zijn de verkoopcontracten voor de grond getekend en staan er medio 2021 bedrijven. Welke dat zijn wordt dinsdag 11 juni duidelijk. Arrisveld BV staat ook nog steeds achter het idee van het gezondheidspark, maar juicht de komst van bedrijven eveneens toe, zeker nu onlangs bleek dat er in Winterswijk voor ca. 18 ha. behoefte is aan bedrijventerreinen. Niet onbelangrijk voor Arrisveld BV is ook dat er nu opbrengsten tegenover jarenlange gemaakte kosten staan. Bas Hommelink wilde niet zeggen hoeveel, maar gaf aan dat het beduidend meer is dan de 130.000 euro die de gemeente kwijt is.