Jacobskerk

De protestantse gemeente Winterswijk ontvangt van de provincie Gelderland een subsidie van € 258.165,00 voor de restauratie van het schip, het gedeelte waar de diensten worden gehouden, van de Jacobskerk. Eerder greep de gemeente Winterswijk naast een aangevraagde subsidie van 4 ton voor de Jacobstoren. De protestantse gemeente is eigenaar van het schip, de gemeente Winterswijk van de toren. Om die reden moesten er ook wee verschillende subsidie-aanvragen orden ingediend. Wethouder Aalderink was niet op de hoogte van de aanvraag van de protestantse gemeente, maar gaf als commentaar dat er dan toch in ieder geval een kwart miljoen naar Winterswijk komt, voor een kerkgebouw dat Winterswijkers als één geheel ervaren.