De gemeente roept jonge kunstenaars op om een schetsontwerp te maken voor een kunstwerk in de hal van het gemeentekantoor, waarin artikel 1 van de grondwet wordt verbeeld.

Artikel 1 van de grondwet gaat over de gelijke behandeling van alle Nederlanders. Discrimineren op grond van geloof, levensovertuiging, geslacht, ras en geaardheid is niet toegestaan. Omdat de gelijke behandeling in deze tijd niet meer altijd vanzelfsprekend is, vond de PvdA in de raadsvergadering van september 2018 dat ook de gemeente een taak heeft om te zorgen dat iedereen kan zijn wie hij of zij wil. Daarom vond de PvdA dat iedere Winterswijker artikel 1 moet kennen. Voorgesteld werd dit als gemeente onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld met een projectie in het gemeentekantoor. Of door het te verbeelden in een kunstwerk.

Artikel 1 wordt sindsdien geprojecteerd in de hal van het gemeentekantoor. Nu roept de gemeente met name jonge kunstenaars op een ontwerp voor het kunstwerk te maken. Het schetsontwerp moet voor 30 april worden ingediend. Daarna worden drie ontwerpen uitgekozen die verder uitgewerkt mogen worden. Daarna wordt bepaald of een van de ontwerpen gerealiseerd kan worden.

Nadere informatie over de eisen aan het ontwerp is te vinden op de website van de gemeente: https://www.winterswijk.nl/Inwoners/Actueel/Gemeentenieuws/2019/Maart/Gemeentenieuws_26_maart_2019#Redactioneel