Uit een representatief onderzoek blijkt dat inwoners vertrouwen hebben in de wijze waarop Winterswijk wordt bestuurd, goed toezicht houdt, goede wegen en fietspaden heeft en voldoende sport- en speelvoorzieningen in stand houdt. Op al deze punten is de tevredenheid tussen de 10 en 15 procent  groter dan twee jaar geleden. Uit het onderzoek blijkt ook dat Winterswijk met deze scores hoger ligt dan gemeenten in de zogenoemde benchmark, een groep vergelijkbare gemeenten. Verbetering is volgens de Winterswijkers nog mogelijk op de punten verkeersonveilige situaties, parkeren in de buurt, met name aan de westkant van het dorp en het betrekken van inwoners bij de leefbaarheid en veiligheid. Het onderzoek laat verder zien dat inwoners meer aandacht wensen voor het onderhoud van het openbaar groen en de waargenomen toename van de eenzaamheid.