De realisatie van het grensoverschrijdend dienstencentrum Gaxel is een stap dichterbij. Gemeente Winterswijk legt het ontwerpbestemmingsplan de komende tijd ter inzage. De gemeente Vreden en Winterswijk verwachten eind 2019 te kunnen starten met de bouw.

Het grensoverschrijdend dienstencentrum komt op de grens aan de Vredenseweg/ Winterswijkerstrasse richting Vreden. Het nieuwe bestemmingsplan wordt samen met het aanliggende Bebauungsplan van Vreden de basis om op de grens een grensoverschrijdend, duurzaam, dienstencentrum te realiseren. De landsgrens loopt dwars door het gebouw heen.
Het doel van het dienstencentrum is grensoverschrijdend ondernemerschap en werken te faciliteren. Centraal staat dat de realisatie van een dienstencentrum het werken en zaken doen aan beide zijden van de grens beter mogelijk maakt. Het dienstencentrum beoogt grensoverschrijdende arbeidsmogelijkheden te stimuleren, bij te dragen aan de grensoverschrijdende economische ontwikkeling en de netwerken van ondernemers aan beide zijden van de grens te verbinden.

Het dienstencentrum Gaxel richt zich op zowel bestaande bedrijvigheid als nieuwe ondernemingen. Het dienstencentrum moet ook dienen als ontmoetings- en informatiepunt voor het overbruggen van verschillen in cultuur, taal en de omgeving. Uitgangspunt is dat het dienstencentrum niet alleen een toegevoegde waarde heeft voor de bedrijven die er zich gaan vestigen, maar ook voor bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten op bedrijventerreinen elders in de regio.

Uniek in het concept is dat bedrijven in één gebouw een Nederlandse en een Duitse voordeur hebben. Zo kunnen zij doelgericht gebruik maken van de voordelen van de bestaande verschillen tussen beide landen op bijvoorbeeld het vlak van arbeidsrecht, belastingrecht en sociale wetgeving.

“Het gebouw heeft naast het stimuleren van de grensoverschrijdende bedrijvigheid ook een ont grenzende, symbolische functie. Het dienstencentrum is een voorbeeld voor de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland en tussen Stadt Vreden en Winterswijk in het bijzonder”, aldus verantwoordelijk wethouder Wim Elferdink.

Vervolgprocedure
Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Het ontwerp ligt vanaf 5 december 2018 tot en met 9 januari 2019 ter inzage. Eenieder kan binnen deze periode een zienswijze indienen op het plan bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 101 7100 AC Winterswijk. Na deze ontwerpfase gaat het bestemmingsplan ter vaststelling naar de gemeenteraad.

Inloopbijeenkomst 19 december
Voor omwonenden en belanghebbenden houden we op woensdag 19 december van 17.00 tot 19.00 uur in het gemeentekantoor, Stationsstraat 25, Winterswijk een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een toelichting op het ontwerp bestemmingsplan en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen over het plan.

Planning
Vreden en Winterswijk verwachten dat de bouw van het dienstencentrum in het najaar 2019 kan starten.