De Jacobstoren, eigendom van de gemeente, wordt gerestaureerd. De vorige restauratie was 30 jaar geleden. Natuursteen wordt vervangen, ornamenten worden vernieuwd, glas in lood wordt hersteld. De restauratie zal worden uitgevoerd door Slotboom Steenhouwers. In totaal is bijna 700 duizend euro gemoeid met de werkzaamheden. Er is al een rijkssubsidie van 50.000 euro, van de provincie Gelderland wordt 4 ton verwacht, zodat de gemeente de resterende kosten, bijna 3 ton, in de begroting voor volgend jaar moet opnemen.