Foto: RTV Slingeland

De overeenkomst tussen Marga Klompé en het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) over het leegstaande deel van de Vredense Hof eindigt per 31 augustus 2018. Het COA heeft het leegstaande gedeelte vanaf augustus 2016 twee jaar lang gehuurd voor de opvang van vluchtelingen. 

Omdat op het moment van ingebruikname door het COA de toestroom van asielzoekers naar ons land sterk verminderde, werd de Vredense Hof geen noodopvanglocatie zoals eerst de bedoeling was. Het werd een aanvullende opvanglocatie voor het COA. Op dit moment onderzoekt Marga Klompé verschillende scenario’s voor het leegstaande deel van locatie Vredense Hof.

Installaties in het gebouw, zoals water, elektra en verwarming worden zo veel mogelijk afgekoppeld. Ook is Marga Klompé in gesprek met een daarvoor gespecialiseerde organisatie om de locatie in het kader van anti kraak mogelijk tijdelijk te laten bewonen.