V.l.n.r. Harry ten Brinke (Boogie Woogie), Mathilde Oesterholt (Boogie Woogie), Aleks Meijerink (lid Ledenraad Menzis), Frank Janssen (lid Raad van Bestuur Menzis). Foto: Boogie Woogie

Boogie Woogie heeft voor het project ‘Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek (LLKO)’ een financiële bijdrage ontvangen van 5.000 euro. Het cultuurcentrum kreeg de bijdrage via medewerking aan het ‘Menzisfonds.’

Het Menzisfonds is een initiatief waarbij verenigingen, stichtingen en en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief een financieringsaanvraag kunnen indienen. In totaal wordt er door Menzis 25.000 euro verdeeld onder de initiatieven. In de regio Achterhoek werden er zestien aanvragen genomineerd en het project ‘Leve Kunst Oost-Achterhoek’ was één van de genomineerde aanvragen. Acht projecten kwamen daadwerkelijk in aanmerking voor een daadwerkelijke financiële bijdrage.

Leefbaarheid vergroten
Groot was de blijdschap bij Mathilde Oesterholt en Harry ten Brinke van Boogie Woogie toen Aleks Meijerink van de Ledenraad van Menzis een bijdrage kon toezeggen vanuit het Menzisfonds voor Lang Leve Kunst Oost-Achterhoek. Met dit project, waarbij kunst als middel wordt ingezet, wil het cultuurcentrum samen met partners in de zorg en welzijn de leefbaarheid in de regio vergroten. Niet alleen voor de ouderen maar ook voor de vrijwilligers, mantelzorgers en amateurkunstenaars die ondersteund worden door professionals.