Foto: Gemeente Winterswijk

De motie die PvdA en D66 indienden over de Klijnsmagelden kreeg geen raadsbrede steun tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. De Klijnsmagelden zijn bedoeld voor kinderen die leven in een gezin met een laag inkomen. Het extra ‘geldpotje’ is vernoemd naar Jette Klijnsma, de vorige staatssecretaris van Sociale Zaken.

Fractievoorzitter Elvira Schepers betoogde dat het extra geld bestemd is om rechtstreeks ten goede te komen aan kinderen die het nodig hebben. Het geld mag dus bij minder draagkrachtige gezinnen niet “met de bonen in de pot verdwijnen”. Voor Winterswijk is in 2019 een bedrag van 129.000 euro beschikbaar voor kinderen. “Vóór kinderen. Niet voor de ouders,” zegt Schepers.

Structurele aanpak
Het college wil graag een structurele aanpak van armoede, en het geld besteden aan de post bijzondere Bijstand, waar ook de kinderarmoede onder valt. “Wij willen armoede structureel aanpakken en dat begint niet met adhoc dingen. Kinderarmoedebestrijding is al een integraal onderdelen van ons armoedebeleid en zal dat ook blijven”, aldus wethouder Wim Aalderink. Volgens Schepers zijn de Klijnsmagelden wel structureel en geen eenmalige gift. “Het doet ons pijn als het geld binnen gezinnen besteed wordt aan andere zaken. In overleg met organisaties als Stichting Leergeld moet de gemeente zorgen dat kinderen gevraagd wordt naar hun behoefte. Vervolgens moet het geld in natura worden uitgekeerd, zodat de kinderen écht krijgen wat ze op dat moment nodig hebben.”

Bijzondere bijstand
Schepers benadrukt ook dat het niet zeker is of het geld wel aan kinderarmoede wordt besteedt als het geldbedrag naar de bijzondere bijstand gaat. “Door de Klijnsmagelden in te zetten weten we zeker dat het geld bij de kinderen terecht komt. Met het voorstel van het college hebben we die garantie niet en komt het geld op een grote berg. Aalderink plaatst hierop een kanttekening. “We willen hetzelfde alleen de weg ernaar toe is verschillend.”, aldus de wethouder. “Wat u (Elvira Schepers) vraagt: we hebben geld en hoe gaan we dat verdelen? Terwijl wij de instelling hebben: we hebben een hoop geld en dat proberen we zo breed mogelijk in te zetten. ik zie geen enkele reden om het armoedebeleid te wijzigen.”

Geen steun
De PvdA werd met de motie gesteund door D66 en door Groen Links. Omdat de overige partijen een amendement en een motie van de PvdA niet steunden, gaat de 129.000 euro, tot verdriet van de drie partijen, toch naar de post Bijzondere Bijstand.