Foto: Gemeente Winterswijk

De gemeenteraad heeft dinsdagavond het nieuwe coalitieprogramma ‘Winterswijk maken we samen’ besproken en het nieuwe college geïnstalleerd. Het akkoord is samengesteld door de partijen CDA en Winterswijks Belang (WB). 

Speerpunten nieuwe coalitieprogramma
De belangrijkste thema’s van het nieuwe coalitieakkoord zijn burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding. Centraal staat het streven naar een leefbaar Winterswijk. Burgerparticipatie kan volgens de coalitie beter. ‘We willen de invloed van burgers op de ontwikkeling van Winterswijk vergroten’, zo valt er te lezen in het programma. Ook is duurzaamheid een belangrijk thema. ‘Winterswijk wil in 2030 energieneutraal zijn. Daarom is het belangrijk bij alle beleidsnota’s en projecten te toetsen of er een bijdrage geleverd zou kunnen worden aan onze doelstelling voor duurzaamheid.’  Als laatste belangrijke thema wordt de aanpak van armoede genoemd. ‘Een brede en langjarige aanpak van armoede is een belangrijk punt voor het nieuwe college. Niet alleen voor de komende vier jaar, maar voor een langere periode. We willen een verschuiving van symptoombestrijding naar een structurele oplossing. Dat betekent dat alle investeringen gericht moeten zijn op structurele aanpak van de voorliggende problemen.’

Ruimte voor oppositie
“Het is geen dichtgetimmerd akkoord maar een akkoord dat is gericht op samenwerking en verbinding. Samen met de raad, inwoners en maatschappelijke organisaties willen we werken aan een bruisend Winterswijk. We willen een Winterswijk waar iedereen aan mee kan doen. Ik ben trots op dit akkoord”, aldus formateur Ilse Saris van het CDA. Toch waren er volgens de oppositiepartijen nog wat thema’s en speerpunten die onderbelicht bleven.

Toerisme
De VVD vond dat er onder andere te weinig aandacht was voor toerisme. “Toerisme is voor enorm economisch belang voor Winterswijk. De sector komt in het coalitieprogramma niet aan bod. De zondagsopenstelling in de vakantiemaanden zal volgens ons een mooie trekker zijn voor Winterswijk en de regio. Daarnaast kan de toeristische sector verder groeien. Daarom moeten we het bestaande aanbod verder ontwikkelen. Tijd om aan de slag te gaan met vitale vakantieparken. Wij zien graag een plan van aanpak!”, aldus Inge Klein Gunnewiek van de VVD.

Henk Jan Tannemaat van WB is het niet eens met Klein Gunnewiek: “We hebben ingezet op een miljoen overnachtingen bij vakantieparken. We zitten momenteel op 760.000 overnachtingen. Daarnaast zijn wij een grote voorstander van Terra Temporalis.” Terra Temporalis is het nog te realiseren bezoekerscentrum bij de Steengroeve. “Dat museum is waarschijnlijk goed voor 15.000 bezoekers per jaar dus ik kan niet zeggen dat wij niets aan de recreatieve sector doen”, aldus Henk-Jan Tannemaat namens Winterswijks Belang en CDA.

Verkeer in centrum
GroenLinks vindt dat er aantal onderdelen wat concreter en ambitieuzer mag, waaronder het armoedebeleid. Ook wil de partij meer aandacht voor een betere verkeersontsluiting in het centrum. “Wij zijn geen voorstander van het ongelimiteerd toelaten van auto’s in het centrum maar ziet GroenLinks wel het belang in van het grote aantal bezoekers dat ons dorp aantrekt. Het is een lastige kwestie: het verkeer veroorzaakt grote druk op de woonomgeving en de luchtkwaliteit”, aldus Peter Beker van GroenLinks. De partij wil daarom een duidelijkere parkeerroute en wil dat de belangen van de omwonenden beter worden meegenomen. 

Ilse Saris is het eens met de groene partij. “Een betere verkeersontsluiting dat zijn wij met u eens. Daarom hebben we ook aangegeven dat we heel nadrukkelijk willen kijken naar de doortrekking van de Dingstraat want wij denken dat daarmee voor Winterswijk een goede oplossing komt voor het verkeer.” 

Duurzaamheid en armoede
PvdA wil graag dat er een koppeling wordt gemaakt tussen armoedebestrijding en duurzaamheid. ” Want dan kun je pas echt aan de slag met deze twee prioriteiten”, aldus Elvira Scheepers van de PvdA. Daarnaast was de partijleider van PvdA niet te spreken over een voorbeeld uit het coalitie akkoord. ‘Een onderhoudsarme, volledig bestrate tuin is vanuit milieuoogpunt gezien geen goede oplossing. Beter is het om zelf in de tuin bezig te blijven: dan blijft men in beweging, is er sociaal contact en leveren we een bijdrage aan het milieu.’ De PvdA vond dit een voorbeeld van een overheid die wel weel wat goed is voor zijn burgers maar of de burger daar nou op zit te wachten weet de partij niet. “Dit alleen vinden we een beetje mager en ik wil bijna zeggen dat u de plank een beetje mis slaat”, aldus Scheepers. Ook miste de progressieve partij het onderdeel wonen in het coalitieakkoord. “Dit was tijdens het verkiezingsprogramma een steeds terugkerend thema. Waar is de visie hierop gebleven?” 

Ilse Saris is het niet helemaal eens met Scheepers: “Soms moet je mensen onder de hand meenemen. Onze wijken moeten uitnodigen om naar buiten te gaan en de afstand van seniorenwoningen tot het centrum moet zo handig zijn dat mensen ook onderweg op een bankje kunnen zitten. Wij vinden dat oudere mensen echt gestimuleerd worden om in beweging te komen en ook naar buiten te gaan.” Scheepers van de PvdA maakt er toch nog een kanttekening bij: “Het is bijna het enige voorbeeld dat genoemd is in het akkoord en het komt over als iets heel patilatistisch. De rest van het akkoord laat je allemaal open.”

Burgerparticipatie
D66 vindt dat de onderhandelingen te weinig op de openbaarheid zijn gevoerd. “Wij snappen niet waarom de hele totstandkoming van dit akkoord in besloten kring is gebeurd”, aldus Loes ten Dolle van D66. “Als we kijken naar het coalitie-akoord die zijn we alleen grote lijnen en weinig vernieuwends. Daarnaast hebben CDA en WB gezegd dat er veel is gepraat met maatschappelijke organisaties is gepraat. De fractie van D66 heeft de indruk dat er met veel maatschappelijke organisaties niet is besproken”, stelt ten Dolle vast. Ook misten de democraten de aandacht voor jongeren van 16 tot en met 25 en senioren. 

Ilse Saris: “Wij hebben gemeend dat we dit op deze wijze snel en effectief konden doen met heel nadrukkelijk ruimte voor partijen om in te spreken en dat wij telkens u en de inwoners op de hoogte hebben gehouden. U miste de doelgroepen jong en oud maar wij vonden dat wij een redelijk afgewogen akkoord hebben waarbij wij toch kwalitatief goede woningen willen hebben voor ouderen en jongeren. Tannemaat vult aan: “Wij zien ouderen en jongeren als één groep, integraal. Wij vinden dat we voor alle inwoners de voorzieningen op orde moeten hebben. 

Loes ten Dolle is niet blij met de mening van CDA en WB partijen. “Jongeren bieden kansen tegen de krimp We vinden het echt jammer dat er hier zo weinig aandacht aan is besteedt.”

Nieuw college
Na het bespreken van de coalitie werd het nieuwe college geïnstalleerd en officieel beëdigd door burgemeester Joris Bengevoord. Het nieuwe college zal bestaan uit wethouder Ilse Saris (CDA), Wim Aalderink (Winterswijks Belang) en Wim Elferdink (CDA). Elferdink is nieuw in het college.