Foto: Pixabay.

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé (SZMK) bieden gratis risicotesten aan tijdens ‘de Dag van de Beroerte’. Iedereen die een gezonde leefstijl wil nastreven is welkom tussen 09.30 uur en 15.30 uur bij SZMK locatie de Pronsweide in Winterswijk.

De nadruk ligt op preventie en het verkleinen van de risico’s op hart- en vaatziekten. Bezoekers kunnen daarom gratis hun cholesterol, bloeddruk, bloedsuiker en BMI laten meten.

Gratis risicotesten
Tijdens de Dag van de Beroerte worden gratis testen aangeboden om het risico op het krijgen van een beroerte te meten. “De uitkomsten van de testen bieden inzage in de leefstijl en mogelijke risicofactoren.”, laat het SKB weten. Verpleegkundigen en diëtisten van het SKB en SZMK zijn die dag aanwezig om de testen af te nemen en inzage te geven in de uitslagen. “Komen hier bijzonderheden uit, dan bespreken de deskundige en/of de verpleegkundig specialisten neurologie van het SKB dit direct met de desbetreffende persoon”, aldus het SKB. Bezoekers krijgen de uitslagen op papier mee, zodat zij dit eventueel kunnen bespreken met de huisarts.

Vitaliteitstest
Fysiotherapeuten van SZMK en het SKB voeren tijdens de Dag van de Beroerte vitaliteitstesten uit om de conditie te beoordelen. Daarnaast biedt een ergotherapeut een test om het geheugen, aandacht- en concentratievermogen in kaart te brengen. Er zijn diverse stands met informatie over de mogelijkheden voor begeleiding en nazorg na een niet aangeboren hersenletsel (NAH). Tevens presenteert CVA-getroffene Ria Tuinte haar boek met haar eigen ervaringsverhaal “Morgen kan het zo maar anders zijn”.

Gezonde leefstijl
Het voorkomen van een eerste beroerte, maar ook het verkleinen van de kans op een tweede of volgende beroerte, kan door een aangepaste leefstijl: goede voeding, voldoende bewegen, minder stress, niet roken en matig omgaan met alcoholconsumptie. Ook controle (minstens één keer per jaar) op de risicofactoren door de (huis)arts is van belang. 

Dag van de Beroerte
In 2000 startte SAFE (Stroke Alliance for Europe) een Europese Dag van de Beroerte om o.a. aandacht te vragen voor preventie en de risicofactoren van een beroerte. Ieder jaar overlijden er nog steeds circa 10.000 mensen als gevolg van een beroerte (oftewel een CVA). Om dit aantal terug te dringen is het belangrijk om te weten wat een CVA (cerebrovasculair accident) is, hoe men dit kan herkennen en wat men vervolgens moet doen.