Foto: Gemeente Winterswijk

tijdens de jaarlijkse Lintjesregen heeft burgemeester Bengevoord donderdag aan maar liefst elf personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in Theater De Storm in Winterswijk. Negen personen zijn benoemd tot Lid en twee tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Onder de gedecoreerden bevindt zich één vrouw met de Duitse nationaliteit.

De onderscheidde personen:

Nel van ’t Zand-Godijn – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Nel van ’t Zand (91) zet zich al meer dan twintig jaar in voor de belangen van ouderen in Winterswijk. Van 1997 tot 2009 was zij actief als bestuurslid belangenbehartiging van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Vanaf 2009 tot heden is zij bestuurslid belangenbehartiging en ontspanning bij seniorenvereniging Wenters Plus. Daarnaast is zij sinds 1997 actief als vrijwilligster bloemenverkoop en activiteitenbegeleidster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé.

Siny Pampiermole-Bent – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Siny Pampiermole (76) was van 1980 tot 2017 actief als vrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland in de functie van medewerkster algemene en juridische dienstverlening. Jarenlang begeleidde zij o.a. slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten, zedenzaken en verkeersongevallen. Daarnaast is zij sinds 1997 actief bij Vereniging Het Museum als beheerder van de collectie en het depot.

Truus Baak-Luikenhuis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Truus Baak (86) kan terugzien op een jarenlange inzet als vrijwilligster bij Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters. Al sinds de jaren 70 helpt zij bewoners van zorgcentrum De Berkhof, Vredense Hof en De Pelkwijk met huishoudelijke taken en kledingherstelwerk en doet dat nog steeds met veel plezier en enthousiasme.

Bennie Wolterinck – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bennie Wolterinck (84) is sinds 1976 lid van het algemeen bestuur en vrijwilliger bij voetbalvereniging Vosseveld. Na zijn pensionering in 1993 is hij zich nog meer gaan toeleggen op het vrijwilligerswerk bij de vereniging. Hij zorgt o.a. voor het onderhoud van het veld, de tuin en omgeving, de bestrating, de belijning en het schoonmaken van de kantine en binnenruimtes. In 2017 werd hij uitgeroepen tot ‘Vrijwilliger van het jaar 2016’. Deze stemming was georganiseerd door dagblad De Gelderlander.

Jannie Abbink-Rougoor – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jannie-Abbink (78) onderscheidt zich door haar grote inzet voor de medemens. Sinds 1996 is zij actief als diaken en bezoekmedewerker van de Protestantse Gemeente in Winterswijk. Daarnaast is zij sinds 1998 werkzaam als coördinator bij het Nationaal Fonds Kinderhulp. Verder is zij al vele jaren actief als vrijwilligster bij het damescomité van de Harmonie St. Jan Meddo (1979-heden) en bij de Zonnebloem afdeling Winterswijk Meddo (1994-heden).

Tienke Brouwer-Boekschoten – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Tienke Brouwer (77) zet zich al vele jaren met hart en ziel in voor mensen die minder kansen hebben in de samenleving. Van 1990 tot 2005 was zij actief als bestuurslid en vrijwilligster van het Winterswijks Actie Comité Roemenië (WAC-R). Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan de oprichting en ontwikkeling van de Pentru Voi Foundation in Roemenië, een stichting die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Van 1990-2015 was zij lid van de raad van bestuur van Pentru Voi. Sinds 2005 is zij bestuurslid en vrijwilligster bij Vereniging Het Museum. In het verleden was zij verder o.a. actief als stadsgids in Winterswijk, als gastvrouw van de Jacobskerk en als vrijwilligster bij verschillende zorgcentra.

Wilhelmien Wolters-Berendsen – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wilhelmien Wolters (66) is sinds 1990 actief als vrijwilligster bij de geloofsgemeenschap H. Jacobus, waarvoor zij tal van werkzaamheden verricht (vrijwilliger in avondwakegroep, lid uitvaartgroep, rondbrengen communie, redactie en rondbrengen kerkblad, secretariaat, koffiegroep, bezoekersgroep, kerktelefoon, rijden van leden naar de kerk). Daarnaast is zij sinds 1990 een zeer actief en betrokken lid van de centrale verwantenraad en sectorraad van zorginstelling De Lichtenvoorde. Verder is zij sinds 2000 zij coördinator en vrijwilliger bij de oppascentrale van VIT-hulp bij mantelzorg.

Jan Korthout – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Jan Korthout (73) heeft vanaf 1978 tot heden diverse functies vervuld bij het Rooms-Katholiek Herenkoor in Winterswijk. Ruim 21 jaar was hij tweede voorzitter, had daarbij ook een taak als bibliothecaris en was hij o.a. lid van de muziekcommissie en de reiscommissie. Sinds 2008 is hij dirigent voor het rouwkoor bij uitvaartdiensten en interim-dirigent voor het herenkoor. Daarnaast is hij sinds 2012 vrijwilliger bij Vereniging Het Museum, waar hij zich bezighoudt met de restauratie van oude weefgetouwen en het geven van demonstraties.

Bert de Maar – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Bert de Maar (72) heeft een lange staat van dienst als vrijwilliger. Van 2008 tot 2013 was hij vrijwilliger bij expositieruimte De Tricot in Winterswijk. Sinds 2013 is hij beheerder van museum Villa Mondriaan. Daarnaast is hij sinds 1964 actief als zanger bij verschillende koren (Troubadours Enschede, Koninklijk Winterswijks Mannenkoor, Greyhound Barbershop Singers). Bij alle koren en bij de Winterswijkse Zangersbond is hij lange tijd bestuurlijk actief geweest als voorzitter. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij volleybalvereniging Wivoc/Skopein en voetbalvereniging Winterswijk. Verder heeft hij o.a. vrijwilligerswerk gedaan bij de opvang nieuwe asielzoekers en begeleiding van jongeren op het asielzoekerscentrum in Winterswijk.

Sixtina Harris – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Sixtina Harris (76) uit Borken organiseert al sinds 1997 excursies voor Duitse leerlingen aan Winterswijk. Aan de hand van het autobiografische boek ‘Und im Fenster der Himmel’ (De Schuilplaats) van de joodse schrijfster Johanna Reiss bezoeken de leerlingen belangrijke locaties uit het boek, zoals de joodse school en de synagoge in de Spoorstraat. In april 2004 werd de Nederlands/Duitse stichting Vrienden van Kolle Kaal opgericht, waarvan Sixtina Harris tot op heden voorzitter is. Ze onderhoudt vele contacten met verenigingen, organisaties en Duitse overheids-instellingen. Ze ontplooit al vele jaren tal van activiteiten, met als doel de Duitse jeugd op een passende manier kennis te laten nemen van de jongste geschiedenis van Duitsland en de boodschap voor tolerantie en vrede tussen volken en religies uit te dragen. De jaarlijkse lezingenreeks in Duitsland en soms ook in Nederland van de inmiddels 86-jarige Johanna Reiss wordt volledig door Sixtina Harris georganiseerd. In 2012 ontving de Stichting Kolle Kaal een bijzondere waardering van de Bundeszentrale für Politische Bildung in het kader van “Aktiv für Demokratie und Toleranz 2012”. In 2017 werd Sixtina Harris door de gemeenteraad van Winterswijk geëerd met de tweejaarlijkse prijs ‘Beste Naober’ voor het bevorderen van de wederzijdse betrekkingen tussen Duitsland en Nederland.

Fred Bos – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
Botanicus Fred Bos (74) is sinds 1975 bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Oost-Achterhoek. Sinds 2001 is hij districtscoördinator Gelderland-Oost van Floron. Daarnaast is hij sinds 1991 lid van de mossenwerkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging Oost-Achterhoek. Verder was hij van 1998 tot 2007 hoofdbestuurslid bij Nederlandse Toeristen Kampeer Club. Bijzonder is zijn ‘levenswerk’ van 1980 tot heden als redder van de roggelelie. Hij deed onderzoek naar de vindplaatsen van de uiterst zeldzame roggelelie. Dankzij hem is de laatste grote groeiplaats in Duitsland door ingrijpen van de minister van Nedersaksen zelf gespaard gebleven. Zowel in Nederland (1994) als in Duitsland (2006) is de roggelelie zelfs op postzegels verschenen. Deze plant is in Nederland sinds 1 januari 2017 door de Wet Natuurbescherming wettelijk beschermd.