Foto: Piet Mondriaan, Boerderijen bij kanaal met kleine boot (1900-1901). Bruikleen van Gijs Jolink. 

Gijs Jolink, bekend als organisator van de Zwarte Cross en Mañana Mañana, heeft een schilderij van Piet Mondriaan uitgeleend aan Villa Mondriaan voor langdurige bruikleen. Daarnaast is er een innovatief stilleven van de in Winterswijk geboren fotografe Louise te Poele toegevoegd aan de vaste collectie.

Vroege Mondriaan 
Tijdens zijn vroege carrière schilderde Piet Mondriaan veel landschappen en boerderijen die hij tegenkwam wanneer hij de natuur in trok. Ook nadat hij in 1892 vanuit Winterswijk naar het drukke Amsterdam verhuisde, zocht Mondriaan in zijn vrije tijd de buitengebieden op. Zo schilderde hij begin 1900 het schilderij ‘Boerderijen bij kanaal met kleine boot.’ Deze boerderij is op meerdere schilderijen van Piet Mondriaan terug te vinden. Gijs Jolink heeft het werk beschikbaar gesteld aan het museum, om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden van het schilderij te kunnen genieten. 

Het schilderij van Mondriaan is momenteel te zien in de tentoonstelling ‘Terug naar toen: Mondriaan, Sluijters en Spoor herenigd.’ In deze tentoonstelling staat het vroege werk van de kunstenaars Piet Mondriaan, Jan Sluijters en Cees Spoor centraal.

Vernieuwend stilleven van Louise te Poele 
In de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ (29 september 2017 t/m 25 februari 2018) gaven jonge fotografen een reactie op vroeg werk van Piet Mondriaan. Louise te Poele (1984) werd geselecteerd om op basis van Piet Mondriaans ‘Uw woord is de waarheid (1894)’ een nieuwe foto te maken. Dit werd het halfronde stilleven ‘Welcome to the pleasure dôme Mondriaan’, waarmee de cirkel letterlijk rond werd. Tijdens de tentoonstelling bleek Te Poeles foto een absolute publiekslieveling. Omdat de twee werken elkaar zo goed aanvullen, is museum Villa Mondriaan zeer erkentelijk dat het werk door een particulier in langdurig bruikleen wordt geschonken aan het museum. Hierdoor zijn de twee werken dus ook na afloop van de tentoonstelling ‘Jong & Veelbelovend’ nog voor lange tijd samen te bewonderen in museum Villa Mondriaan.