De Woonplaats wil aan de Jonenstraat acht appartementen realiseren in een gebouw dat het uiterlijk krijgt van een groot woonhuis. Daarvoor moet wel het bestemmingplan worden gewijzigd en burgemeester en wethouders stellen de raad voor met die wijziging akkoord te gaan.
Als de plannen doorgaan wordt Jonenstraat 5met bijgebouwen gesloopt. De appartementen worden gebouwd ten behoeve van de sociale huursector.