Op zondagavond 24 december om 21.00.u is er een Kerstavonddienst in de Molukse kerk Ïmmanuel aan de Kloetenseweg 53.
Thema voor deze kerstavonddienst is: Ik ben het licht der wereld.

Met medewerking van de Kerkkoor “Bersama” wat Samen betekent en de Gospelkoor”Mazda”wat in het Maleis Mazmur Daud betekend en in het Nederlands vertaald Psalmen van David betekend.

Ook treed het closeharmony koor “Kasih”wat Liefde betekend. Verder zingt Lisa Oppier ook een lied op deze kerstavonddienst.

Na de kerstavonddienst is er gelegenheid om na te praten en elkaar de kerstzegen toe te wensen en  de adventsweken af te sluiten en gaan we ons voorbereiden om de Kerstfeest in te luiden en de geboorte van Jezus Christus te herdenken onder het genot van een kopje koffie/thee of warme chocolademelk en wat lekkers.

 

Op 1e Kerstdag de maandag 25 december is er dan weer een Kerstdienst om 13.00.u met als thema: Gij zijt het licht der wereld. Ook met medewerking van de Kerkkoor “Bersama”, Gospelkoor “Mazda” en Closeharmony koor “Kasih” Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie/thee te drinken met een lekkernij.

 

Beide diensten zijn tweetalig en een ieder is van harte welkom.

Verder wensen wij alle lezers namens de Molukse kerk “Ïmmanuël” een fijne en Gezegende Kerstfeest toe en een gezegend gelukkig Nieuwjaar met vrede,eerlijkheid en oprechtheid in 2018.