Winterswijk – Inwoners van de gemeente Winterswijk zijn positief over de geboden zorg en ondersteuning bij de uitvoering van de Wmo en jeugdhulp. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek 2017 dat adviesbureau BMC in opdracht van de Achterhoekse gemeenten heeft uitgevoerd.

 

Het onderzoek heeft in mei en juni 2017 plaatsgevonden. De resultaten zijn vergeleken met een referentiegroep van andere gemeenten die dezelfde vragen hebben gesteld aan hun inwoners. Hieruit blijkt dat inwoners van de gemeente Winterswijk heel tevreden zijn over de ondersteuning die zij ontvangen.

 

Respons

Op basis van een steekproef is een groep inwoners geselecteerd die in 2016 een vorm van ondersteuning hebben ontvangen. In Winterswijk zijn 887 cliënten bevraagd die een Wmo- voorziening hebben. Van hen hebben 394 (44%) de vragen beantwoord. Over het deel jeugdhulp zijn in totaal 340 ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar aangeschreven. Daarnaast hebben 180 jongeren tussen de 12 en 23 jaar met jeugdhulp de vragenlijst ontvangen. In Winterswijk hebben in totaal 126 ouders en jongeren deelgenomen aan dit onderzoek door een (online) vragenlijst in te vullen. Dat is een respons van 24%.

 

Wmo

Bij het vergelijken van de resultaten van de gemeente Winterswijk met die van de referentiegroep, valt op dat de respondenten over de meeste aspecten hetzelfde of positiever oordelen. Dat laatste is het geval bij het contact met de medewerker met wie het gesprek werd gevoerd, de mate waarin respondenten zich serieus genomen voelen en samen met de medewerker naar een oplossing hebben gezocht. Daarnaast geven meer respondenten dan in de referentiegroep aan dat ze zich door de ondersteuning beter kunnen redden.

Uit het onderzoek blijkt dat maar een klein deel van de inwoners van de gemeenten weet dat ze gebruik kan maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Hierop scoort de gemeente gelijk met de referentiegroep. De aanbeveling is om meer informatie over deze mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning te verstrekken.

 

Jeugd

Ouders en jongeren zijn ten opzichte van vorig jaar veel positiever over de jeugdhulp. Winterswijk scoort het hoogst in vergelijking met de andere gemeenten op de stellingen dat men goed geholpen is bij problemen, dat het door de hulp thuis beter gaat en dat men door de hulp weer vertrouwen in de toekomst heeft. Op geen van de stellingen scoren respondenten uit Winterswijk het laagst in vergelijking met de referentiegroep.