Het zwembad van de camping Italiaanse Meren in Winterswijk mag weer open. De eigenaar heeft maatregelen getroffen en het zwembad voldoet weer aan alle voorschriften., zo bleek tijdens de laatste controle door de provincie Gelderland.

De bedrijfsvoering is inmiddels weer op orde. Het zwembad voldoet weer aan de wettelijke voorschriften die gelden op grond van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Dit is de conclusie van een controlebezoek dat door de provincie Gelderland is uitgevoerd. Bij een eerdere controle op 22 juni bleek onder andere dat de waterkwaliteit niet aan de normen voldeed. Maandelijks moet de waterkwaliteit van alle bassins door een laboratorium worden onderzocht, maar bij de controle bleek dat al geruime tijd geen onderzoek meer was uitgevoerd door een laboratorium. Jaarlijks dient eveneens een bemonstering op legionella plaats te vinden. Deze controle werd vorig jaar eveneens niet uitgevoerd. Bij de inspectie van 22 juni 2017 bleek dat meerdere voorschriften werden overtreden, waarna Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland overgingen tot onmiddellijke sluiting.